Consiliul Permanent al OSCE salută decizia de a înregistra autovehiculele transnistrene cu „plăcuțe neutre“ în Republica Moldova

Consiliul Permanent al OSCE salută decizia de a înregistra autovehiculele transnistrene cu „plăcuțe neutre“ în Republica Moldova

În cadrul reuniunii recente a Consiliul Permanent al OSCE au fost examinate evoluțiile și așteptările în cadrul procesului de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean. Reprezentantul permanent al Republicii Moldova la OSCE, Victor Osipov, a prezentat detalii despre Decizia protocolară semnată pe 24 aprilie 2018 și importanța ei pentru politicile de reintegrare promovate de Chișinău.

În cadrul reuniunii, Victor Osipov a menționat că dreptul de a participa în traficul internațional auto era garantat și până acum persoanelor fizice și juridice din regiunea transnistreană, care înregistrau legal unitățile lor de transport în Republica Moldova. Dar administrația de la Tiraspol crea bariere artificiale, descurajând înregistrarea pe baze comune. Reieșind din acest fapt, autoritățile moldovenești au oferit un mecanism de compromis, astfel încât toți locuitorii din stânga Nistrului să aibă posibilitatea de a circula în traficul auto internațional.

Ambasadorul Osipov a declarat că dinamica pozitivă trebuie să conducă procesul de negocieri spre scopul lui principal – soluționarea politică a conflictului transnistrean în baza suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova în frontierele ei internațional recunoscute, cu acordarea unui statut special regiunii transnistrene.

Președintele în exercițiu al Consiliului Permanent al OSCE din partea Italiei, Angelino Alfano a notat progresul în negocieri obținut de reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului, menționând că o nouă rundă a formatului „5+2” va fi convocată în timpul apropiat la Roma.

Delegația Uniunii Europene la OSCE a salutat Decizia protocolară privind participarea vehiculelor din Transnistria în traficul rutier internațional. UE a apreciat pozitiv îndeplinirea angajamentelor în cadrul procesului de reglementare a conflictului transnistrean în formatul „5+2”, asumate încă pe timpul președinției germane a OSCE în 2016.

Delegația Statelor Unite ale Americii a felicitat participanții formatului „5+2” pentru obținerea unei înțelegeri referitoare la participarea vehiculelor din regiunea transnistreană în traficul rutier internațional. SUA a accentuat că și scopul soluționării politice a conflictului poate fi atins, dar cere un angajament susținut și curaj politic de la toate părțile implicate.

Misiunea permanentă a Ucrainei la OSCE a apreciat decizia ca pe un pas spre îmbunătățirea vieții populației din Republica Moldova, incluzând regiunea transnistreană, dar și spre consolidarea încrederii. Ucraina a exprimat speranța că următoarea reuniune a formatului internațional de negocieri va aborda nu doar chestiuni sociale și economice, dar și aspectele-cheie ale soluționării politice, reiterând necesitatea de a transforma actuala operațiune de menținere a păcii în una civilă și de a finaliza retragerea forțelor militare ale Rusiei de pe teritoriul Republicii Moldova.

La rândul său, delegația Federației Ruse la OSCE a salutat decizia protocolară vizată și a reluat propunerea de elabora un mecanism de implementare a înțelegerilor obținute în formatul „5+2”, care să fie fixat în cadrul legislativ național (al Republicii Moldova). Împreună cu alți mediatori internaționali, Federația Rusă s-a angajat să contribuie la avansarea negocierilor pentru identificarea unei soluții stabile, echitabile și cuprinzătoare a problemei transnistrene.

Toate delegațiile, care au luat cuvânt în cadrul Consiliului Permanent pe tema evoluțiilor în negocierile pentru soluționarea problemei transnistrene, au exprimat sprijinul lor pentru eforturile Chișinăului și Tiraspolului, ale Misiunii OSCE în Republica Moldova și ale Președinției în Exercițiu a Italiei în cadrul OSCE.

0