Concurs pentru ocuparea a două funcții vacante de director al Consiliului de Administrație al ANRE. Condiții de participare

Concurs pentru ocuparea a două funcții vacante de director al Consiliului de Administrație al ANRE. Condiții de participare

Comisia economie, buget și finanțe anunță concurs pentru selectarea candidaților la două funcții vacante de Director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Concursul este anunțat ca urmare a expirării mandatelor directorilor Consiliului de administrație al ANRE, Ghenadie Pârțu și Iurie Onica.

La concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele condiții:

 • a) deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • b) au studii superioare în domeniul tehnic, economic, financiar sau juridic şi experienţă de lucru de cel puţin 10 ani în unul dintre domeniile menţionate, dintre care cel puţin 3 ani în funcţii de conducere în instituții publice sau întreprinderi din sectoarele reglementate de Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică;
 • c) au o reputaţie ireproşabilă și capacitate deplină de exerciţiu;
 • e) cunosc limbile română și engleză ;
 • f) nu sunt membri ai vreunui partid politic.

Dosarele de concurs vor conține următoarele acte:

 • a) cerere de participare la concurs;
 • b) dovada cetăţeniei Republicii Moldova (copia de pe buletinul de identitate);
 • c) curriculum vitae;
 • d) copiile de pe diplomele de studii şi de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare şi, opţional, alte acte de studii;
 • e) dovada vechimii în muncă în domeniul relevant (copia de pe carnetul de muncă şi alte acte);
 • f) cazierul judiciar (sau declaraţia pe proprie răspundere);
 • g) scrisoare de motivaţie (cel mult două pagini), scrisă în limba română;
 • k) declaraţia pe proprie răspundere a lipsei sau existenţei conflictului de interese.

Dosarele vor fi depuse în perioada 30 noiembrie 2018 – 3 ianuarie 2019, de luni până vineri, între orele 08:00-17:00, la Comisia de profil, pe adresa: municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 105, biroul 521 sau la adresa electronică [email protected] Detalii la numărul de telefon: 0 22 82 05 22.

Candidații admiși la concurs vor fi audiați în cadrul unei ședințe a Comisiei economie, buget și finanțe.

0