Cheltuielile moldovenilor sunt în creștere: Pe ce se duc peste 2 mii de lei lunar

Cheltuielile moldovenilor sunt în creștere: Pe ce se duc peste 2 mii de lei lunar

Cheltuielile moldovenilor sunt în creștere față de anul trecut, iar cei mai mulți bani se duc pe produse alimentare și pe întreținerea locuinței, cei mai puțini fiind alocați pentru distracții și învățământ, arată datele Biroului Național de Statistică.

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul I 2017 au constituit în medie pe o persoană 2.091 de lei, fiind în creștere faţă de aceeaşi perioada a anului precedent cu 1,6%. În termeni reali populaţia a cheltuit în medie cu 2,6% mai puțin comparativ cu trimestrul I 2016.

Cea mai mare parte a cheltuielilor tradițional este destinată necesarului de consum alimentar – 44,1%. Pentru întreținerea locuinței o persoană în medie a alocat 18,7% din cheltuielile totale de consum, iar pentru îmbrăcăminte și încălțăminte – 9,7%. Celelalte cheltuieli au fost direcționate pentru serviciile de sănătate – 6,3%, comunicații, dotarea locuinței – 3,8%, transport – 3,5%, învățământ – 0,7%, etc.

În medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban au constituit 2.503 de lei pe o persoană lunar, respectiv cu circa 730 de lei sau de 1,4 ori mai mult faţă de mediul rural.

În mediul urban, pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populația a alocat 41,7% din cheltuielile lunare de consum, iar în rural – 46,7%. Populaţia urbană a cheltuit mai mult pentru întreţinerea locuinţei, comunicații, transport, servicii de agrement şi pentru hoteluri, restaurante şi cafenele.

Totodată, populația rurală a cheltuit mai mult pentru îmbrăcăminte, încălţăminte (11% faţă de 8,5% în mediul urban), sănătate (6,7% faţă de 6%) și dotarea locuinței (4,2% faţă de 3,4%).

În structura cheltuielilor totale de consum ale populaţiei, predomină cheltuielile băneşti – 90,3%, celor în natură le revine respectiv 9,7%. În gospodăriile urbane cheltuielile în natură constituie 3,7% din total cheltuieli de consum, de regulă acestea fiind cazurile consumului de produse alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor social, etc.), iar în cazul gospodăriilor rurale, 16,2% din cheltuieli reprezintă consumul produselor obţinute din activitatea individuală agricolă.

0