Cât au plătit moldovenii în 2017 din datoria miliardului de dolari furat

Cât au plătit moldovenii în 2017 din datoria miliardului de dolari furat

Ministerul Finanțelor a transferat către Banca Națională a Moldovei suma care acoperă dobânzile și costul valorilor mobiliare de stat (VMS) cu maturitatea de un an, emise în toamna anului trecut. Transferul respectiv privește executarea unor obligații de plată care derivă din garanțiile de stat, acordate BNM pentru creditele de urgență în anii 2014 și 2015.

Ministerul Finanțelor precizează că această sumă provine parțial din valorificarea activelor celor trei bănci devalizate – „Banca de Economii” S.A., BC „Banca Socială” S.A. și BC „Unibank” S.A.

Suma achitată astăzi Băncii Naționale de către Ministerul Finanțelor este de 668 milioane lei, reprezentând răscumpărarea obligațiunile de stat cu termenul de circulație 1 an (50 milioane lei) plus dobânzile pentru tot volumul de obligațiuni emise în 2016 (618 milioane lei).

Achitarea a fost efectuată în conformitate cu Legea 235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat. Reiterăm că convertirea garanțiilor de stat în datorie, prin emiterea de VMS-uri, a permis să fie evitată decapitalizarea Băncii Naționale. Decapitalizarea ar fi implicat consecințe grave, precum incapacitatea de a derula politici monetare adecvate, reținerea finanțărilor externe și semnarea unui Acord de țară cu FMI.

Astfel, Ministerul Finanțelor a emis și transmis Băncii Naționale a Moldovei, la 4 octombrie 2016, obligațiuni de stat în sumă de aproximativ 13 miliarde de lei, în volum egal cu suma creditelor neachitate de către „Banca de Economii” S.A., BC „Banca Socială” S.A. și BC „Unibank” S.A. Băncii Naționale la data emiterii obligațiunilor de stat.

Obligațiunile de stat au fost emise pe termene de la 1 an până la 25 de ani. Răscumpărarea obligațiunilor de stat va fi efectuată în baza unui grafic agreat cu Banca Națională a Moldovei. Dobânzile vor fi achitate semi-anual, cu excepția cupoanelor pentru primul an.

În perioada 16 octombrie 2015 – 3 octombrie 2016, cele trei bănci aflate în proces de lichidare au rambursat BNM 780,6 milioane lei din suma creditelor de urgență acordate, precum şi 8,8 milioane lei dobânzi aferente.

Din data de 4 octombrie 2016 și până în prezent, BEM, Banca Socială și Unibank au transferat la bugetul de stat mijloace bănești, din valorificarea activelor lor, în sumă de 274,6 milioane lei. Suma totală rambursată constituie 1,06 miliarde de lei.

0