Autoritățile locale din Moldova, restanțiere la capitolul transparență

Autoritățile locale din Moldova, restanțiere la capitolul transparență

Autoritățile administrației publice locale sunt restanțiere la elaborarea regulilor de participare în procesul decizional, informarea cetățenilor privind chestiunile de interes public și publicarea declarațiilor de avere ale aleșilor locali. Este concluzia raportului de monitorizare „Guvernare locală deschisă pentru cetățeni activi și informați”, prezentat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”.

„Am creat acest raport deoarece credem că este necesar ca autoritățile locale să înțeleagă cum poate fi consolidată încrederea cetățenilor în ceea ce ele fac. Nu există nicio localitate cu date ideale. Nu există nici un model absolut, pentru că fiecare localitate are performanțele și lipsurile sale și obiectivul acestui raport este de a difuza practicile pozitive și de a promova ideea că pentru a fi mai atractive pentru partenerii de dezvoltare, primăriile trebuie să dezvole calitățile de a servi interesului public, de a fi transparente și a avea instrumente care să asigure credibilitatea cetățeanului. Fără aceste elemente nu poate exista progres la nivel național”, a declarat Igor Munteanu, directorul executiv IDIS „Viitorul”.

La rândul său, E.S Ambasadorul Slovaciei în Moldova, Robert Kirnag, consideră că „Democrația nu poate impusă din sus în jos, ci invers, de la nivel local. Democrația nu va exista fără guvernarea locală deschisă, fără cetățeni activi și convingători. În timpul vizitelor de studiu în Slovacia îi invităm pe primarii din Moldova să viziteze orașelele mici și să le arătăm că calitatea vieții în aceste localități poate fi mai bună decât în capitală”.

Prezent la eveniment, directorul INEKO, Peter Golias a vorbit despre măsurile de reducere a corupției prin intermediul controlului public: „Publicul are nevoie de informație și transparența este condiția de bază pentru un control public de succes. Obiectivele pe care le urmărește proiectul nostru este să identificăm cazurile de corupție la nivel locale, să informăm publicul despre competivitatea regiunilor din Moldova și să avem cât mai multe autorități locale care implementează măsuri anti-corupție”. În același context, Gabriel Sipos, directorul Transparency International din Slovacia a prezentat cele mai bune practici slovace în aplicarea acțiunilor anti-corupție la nivel local.

Potrivit raportului de monitorizare, cele mai bune exemple de respectare a accesului la informație sunt autoritățile publice locale din Cimișlia, Cahul și Drochia, care au acumulat la acest criteriu fiecare câte 14,5 puncte din 16 maxim posibile. La capitolul procesul decizional, 39 de autorități publice locale din cele analizate nu au elaborat, aprobat și adus la cunoștință regulile interne de informare, consultare şi participare în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor în 2015. Doar primăria municipiului Bălți a plasat pe web Raportul de transparență pentru anul 2015. În ceea ce privește achizițiile publice, nici o localitate nu are pe pagina web arhiva rezultatelor achizițiilor publice din (cel puțin) ultimii doi ani. Totuși, doar primăria orașului Călărași a publicat pe web contractele de achiziţie publică încheiate anul trecut.

Un aspect pozitiv este bugetarea, unde 25 din autoritățile analizate au publicat pe web bugetul actual al unității administrativ-teritoriale pe anul 2016, cele mai bune exemple privind transparența în elaborarea şi executarea bugetului sunt autoritățile publice locale ale orașelor Cimișlia, Fălești și Cahul.

Autorul analizei mai remarcă interesul scăzut al administrației publice locale față de respectarea eticii profesionale și prevenirea conflictului de interese. Declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale primarului, viceprimarilor şi funcţionarilor publici au fost publicate în totalitate doar de către primăria orașului Cimișlia.

Ținând cont de realităţile curente, autorul Viorel Pârvan recomandă următoarele acțiuni: crearea, de către autoritățile locale a unei pagini oficiale noi, fie reconstrucția paginii existente; consultarea proiectelor de decizii cu cetățenii și publicarea sintezei recomandărilor; crearea consiliilor consultative și a grupurilor de lucru care participă la procesul decizional; elaborarea unui Regulament despre modalitățile de acces a cetățenilor în sala unde se desfășoară o ședință publică; asigurarea transparenței la toate etapele de achiziții publice; întocmirea Codurilor de etică pentru aleșii locali și angajații autorităților administrației publice locale.

0