Angajatorul ar putea fi obligat să informeze salariații despre reorganizarea sau lichidarea unității cu cel puțin 30 de zile înainte

Angajatorul ar putea fi obligat să informeze salariații despre reorganizarea sau lichidarea unității cu cel puțin 30 de zile înainte

La reorganizarea sau lichidarea unității care presupune concedieri colective, angajatorul ar putea fi obligat să informeze salariații și agenția pentru ocuparea forței de muncă, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de declanșarea procedurilor. Noile prevederi se conțin în proiectul pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova, aprobat, astăzi, în lectură finală, de către Parlament.

Potrivit autorilor, proiectul are drept scop transpunerea Directivei europene cu privire la concedierile colective. Astfel, angajatorul care intenţionează să întreprindă concedieri colective va avea obligaţia să informeze în scris despre apropiatele concedieri reprezentanţii salariaţilor din unitate, indicând motivele şi perioada concedierilor, numărul şi categoriile salariaţilor pasibili de concediere şi alte informaţii relevante. Va trimite agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă o notificare care să cuprindă informaţia cu privire la concedieri, precum şi va transmite o copie a notificării reprezentanţilor salariaţilor.

De asemenea, va iniţia consultări cu reprezentanţii salariaţilor privind posibilităţile de a evita concedierile colective sau de a reduce numărul salariaţilor afectaţi, precum şi de a atenua consecinţele concedierilor prin recurgerea la măsuri sociale de suport, cum ar fi redistribuirea sau recalificarea salariaţilor concediaţi.

Criteriile potrivit cărora concedierile colective urmează a fi calificate, cât şi obligaţiile participanţilor la procedurile de concediere colectivă au fost incluse în articolul „Garanţii în caz de concedieri colective”, care urmează să completeze capitolul din Codul muncii, dedicat garanţiilor şi compensaţiilor.

Modificările au fost susținute, în lectură finală, de către 53 de deputați din cei prezenți.

0