A fost aprobat noul Cod al Educaţiei; Învățământul va fi obligatoriu până la vârsta de 18 ani

by Genko Genko

Guvernul a aprobat, sâmbătă, proiectul noului Cod al Educaţiei, care vine să înlocuiască Legea Învăţământului, adoptată în anul 1995.

Autorităţile îşi propun, prin noua lege, să promoveze învățământul pe tot parcursul vieții, să asigure legătura cu piața muncii, să instituie un sistem eficient de asigurare, să monitorizeze și să evalueze calitatea educație.

De asemenea, autoritățile își propun să dezvolte, sprijine și motiveze cadrelor didactice pentru asigurarea educației de calitate și reconsiderarea sistemului de învățământ din perspectiva serviciilor educaționale de calitate și cost-eficiente.

Elementele care definesc proiectul ca fiind unul modern și aliniat la tendințele europene și mondiale în domeniul educației sunt existența prevederilor care asigură acces tuturor copiilor, fără nici un fel de discriminare, inclusiv asigurarea de condiții speciale de studiu copiilor cu cerințe educaționale speciale, accentul pe asigurarea unui învățământ de calitate prin evaluarea periodică a instituțiilor de învățământ, a cadrelor didactice și programelor de studii.

Totodată, sunt prevăzute măsuri de stimulare a cadrelor didactice menite să recompenseze profesorii cu performanțe, crescând responsabilitatea acestora.

În acord cu tendința europeană, Codul prevede trecerea la învățământul obligatoriu până la vârsta de 18 ani, totodată fiind consacrată implicarea părinților, autorităților publice locale și a mediului economic în coordonarea sistemului prin participarea reprezentanților acestora în structurile de administrație ale unităților de învățământ de toate nivelurile.

Procesul de elaborare a actualei variante a Codului educației a fost lansat în urmă cu doi ani.

CITIȚI ȘI...